Wyzwania społeczne i technologiczne a nowe trendy w zarządzaniu współczesnymi organizacjami

Redakcja naukowa
Maciej Urbaniak
Albert Tomaszewski

Recenzja
Piotr Banaszyk
Blanka Tundys

Redakcja językowa
Danuta Dąbrowska

ISBN 978-83-8030-374-4

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2020

Rozdziały (open access):

Wstęp

Maciej Urbaniak, Albert Tomaszewski – s. 9

1. Zmiany otoczenia jako przesłanka wyzwań społecznych i technologicznych

1.1. Jednolity rynek cyfrowy Unii Europejskiej – architektura strategii i wyzwania dla nauk o zarządzaniu

Jan W. Wiktor – s. 17

1.2. Wpływ wybranych aspektów czwartej rewolucji przemysłowej na zmiany w ekosystemie biznesu

Piotr Buła, Tomasz Schroeder – s. 33

1.3. Konceptualizacja pojęcia technologii w naukach humanistycznych i społecznych – ujęcie retrospektywne

Edyta Bielińska-Dusza – s. 47

1.4. Etyka w biznesie – zarządzanie etyczne w organizacji

Elżbieta Skrzypek – s. 65

1.5. Zarządzanie stylem życia w epoce 4.0

Zbigniew Olesiński, Agnieszka Rzepka s. 81

2. CSR jako wyzwanie dla współczesnych organizacji

2.1. Przywództwo służebne i etyczne oraz CSR. Wyniki badań

Aleksandra Zaleśna – s. 99

2.2. Koncepcja zrównoważonego rozwoju jako środowisko implementacji praktyk green HR we współczesnych przedsiębiorstwach

Bożena Ewa Matusiak, Marek Matejun, Izabela Różańska-Bińczyk – s. 111

2.3. Raportowanie społeczne w sądach powszechnych

Sylwia Morawska, Przemysław Banasik – s. 125.

2.4. Społeczne zaangażowanie biznesu (Corporate Community Involvement) – perspektywa międzykulturowa i międzypokoleniowa

Agnieszka Żak, Piotr Buła – s. 153

2.5. Społecznie odpowiedzialni czy społecznie przedsiębiorczy? Społeczna odpowiedzialność biznesu jako wyzwanie współczesnych przedsiębiorstw rodzinnych

Martyna Wronka-Pośpiech, Izabella Steinerowska-Streb, Marek Śliboda – s. 173

2.6. Rozważania o integracji i dezintegracji koncepcji społecznej odpowiedzialności i społecznej nieodpowiedzialności małego przedsiębiorstwa

Agnieszka Sokołowska-Durkalec – s. 187

2.7. Orientacja przedsiębiorcza w perspektywie wyników organizacji non profit w Polsce

Joanna Schmidt – s. 201.

2.8. Diagnoza wykorzystania mediów społecznościowych przez organizacje non profit

Anna Marciszewska – s. 215

3. Przedsiębiorczość i postawy przedsiębiorcze wobec wyzwań społecznych i technologicznych

3.1. Rola neuronauki w procesach przedsiębiorczych

Jarosław Korpysa – s. 227

3.2. Intencje przedsiębiorcze studentów – analiza międzynarodowa oparta na rozszerzonym modelu Ajzena

Julita E. Wasilczuk – s. 241

3.3. Rola nauczyciela akademickiego we współczesnej edukacji menedżerskiej

Agnieszka Postuła – s. 255

3.4. Źródła pozyskiwania technologii a rozwój przedsiębiorczości technologicznej w firmach high-tech w świetle wyników badań

Zbigniew Chyba – s. 269

4. Nowe trendy społeczne i technologiczne jako wyzwanie dla współczesnych organizacji

4.1. Polskie przedsiębiorstwa działające w modelu gospodarki współdzielenia a globalni liderzy

Aleksandra Stanek-Kowalczyk – s. 285

4.2. Wyzwania zarządcze w małych i średnich przedsiębiorstwach w warunkach gospodarki cyfrowej

Anna Skowronek-Mielczarek, Barbara Bojewska – s. 299

4.3. Wyzwania zarządzania w branży hotelarskiej w obliczu zmian społecznych i technologicznych

Dariusz Danilewicz – s. 313

4.4. Sztuczna inteligencja w ZZL – korzyści i wyzwania

Ewa Wszendybył-Skulska – s. 327

4.5. System operacyjny przedsiębiorstwa w warunkach Przemysłu 4.0

Katarzyna Jasińska – s. 341

4.6. Kompetencje logistyków w przyszłości

Halina Brdulak – s. 361

4.7. Oczekiwania wobec dostawców w zakresie zapewnienia i doskonalenia jakości produktów oraz procesów

Maciej Urbaniak – s. 377

4.8. Zastosowanie modeli akceptacji technologii informacyjnych w procesach korzystania z informacji zdrowotnych dostępnych w Internecie

Magdalena Czerwińska – s. 391

4.9. Zapewnienie bezpieczeństwa pacjenta – wyzwania dla teorii i praktyki

Agnieszka Kister – s. 409

4.10. Płeć ważniejsza niż wykształcenie? Obecność mężczyzn obcokrajowców w opiece senioralnej w Polsce

Sabina Kubiciel-Lodzińska – s. 421

4.11. Wyzwania globalne współczesnych organizacji gospodarczych

Konrad Raczkowski, Joanna Węgrzyn – s. 437