Wybrane aspekty zarządzania procesami, projektami i ryzykiem w przedsiębiorstwach

Redakcja naukowa
Ewa Sońta-Drączkowska
Izabela Bednarska-Wnuk

Recenzja
Paweł Cabała
Mariusz Hofman

ISBN 978-83-8220-331-8

Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2020

Rozdziały (open access):

Wstęp

Ewa Sońta-Drączkowska, Izabela Bednarska-Wnuk – s. 7

I. Procesy

1.1.Koncepcja Green BPM – istota, przesłanki, wyzwania związane z wprowadzaniem

Renata Brajer-Marczak – s. 13

1.2. Proces zakupów na rynku B2B, ukierunkowany na zrównoważony rozwój Rola wytycznych ISO 20400

Jakub Brzeziński, Agata Rudnicka-Reichel – s. 25

1.3. Współpraca doradcy i przedsiębiorcy a charakterystyka procesu doradztwa dla małego przedsiębiorstwa

Paweł Głodek – s. 37

1.4. Logistyka zwrotów a podejście procesowe – zależności i etapy tworzenia

Katarzyna Huk – s. 53

1.5. Inteligentne wyzwania technologii i organizacji procesów wytwarzania maszyn

Joanna Kałkowska – s. 67

1.6. Zastosowanie metody kategoryzacji do oceny dojrzałości procesowej na przykładzie procesu zarządzania ryzykiem

Beata Domańska-Szaruga, Wioletta Wereda – s. 81


II. Projekty

2.1. Współczesne wyzwania technologiczne a zarządzanie projektami w organizacjach

Seweryn Spałek – s. 103

2.2. Design thinking w zarządzaniu projektami – ocena możliwości zastosowania

Ewa Sońta-Drączkowska – s. 115

2.3. Wykorzystanie metodyk zarządzania projektami w świetle badań empirycznych

Maciej Brzozowski – s. 133

2.4. Zwinna transformacja w dużej skali

Paweł Wyrozębski, Hubert Cichocki – s. 149

2.5. Identyfikacja ryzyka w zarządzaniu projektami – praktycy a eksperci

Hanna Soroka-Potrzebna – s. 161

2.6. Zaufanie jako czynnik skuteczności projektu interimowego

Beata Skowron-Mielnik, Grzegorz Sobiecki – s. 171

2.7. Wpływ formy organizacji projektowej na subkulturę zespołu projektowego

Robert Kamiński – s. 191


III. Ryzyko

3.1. Czynniki kształtujące apetyt na ryzyko rad nadzorczych

Bartosz Jasiński – s. 207

3.2. Ryzyko współpracy w sieciach publicznych – specyfika, źródła i zarządzanie

Katarzyna Sienkiewicz-Małyjurek – s. 217

3.3. Behawioralne aspekty zarządzania ryzykiem w polskich przedsiębiorstwach w świetle badań ankietowych

Izabela Jonek-Kowalska – s. 231

3.4. Percepcja szans i zagrożeń w polskich przedsiębiorstwach w kontekście wykorzystania outsourcingu – rezultaty badań

Jakub Drzewiecki – s. 245

3.5. Aspekty ekologistycznego zarządzania ryzykiem w gospodarce magazynowej wyrobów gotowych branży FMCG

Ewa Kulińska, Julia Giera – s. 259

3.6. Rola narodowych służb hydrologiczno-meteorologicznych w zarządzaniu ryzykiem kryzysowym związanym z katastrofami naturalnymi na przykładzie Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowego Instytutu Badawczego

Paweł Derek – s. 273

3.7. Znormalizowane systemy zarządzania w świetle partycypacji pracowników w zakresie bhp – wyniki badań

Konrad Niziołek, Katarzyna Boczkowska – s. 289