Zgłoszenia na konferencję należy dokonywać zgodnie z harmonogramem umieszczonym w kalendarium

OPCJE UCZESTNICTWA W KONFERENCJI ONLINE Z MOŻLIWOŚCIĄ PUBLIKACJI REFERATU

Udział online w obradach, możliwość wystąpienia w sesji plakatowej oraz publikacji artykułu w czasopiśmie "Organization and Management" – 400 zł

Opłaty prosimy wnosić na konto:

Bank Pekao 19 1240 6292 1111 0010 9290 2458

Uniwersytet Łódzki

Gabriela Narutowicza 68, 90-136 Łódź

W tytule przelewu:

SLZ2020; imię i nazwisko uczestnika, uczelnia

 

OPCJE UCZESTNICTWA W KONFERENCJI WRAZ Z PUBLIKACJĄ REFERATU


Opcja 1
Opcja 2
pakiet rozszerzony pakiet podstawowy
publikacja publikacja
możliwość wystąpienia* (sesja plenarna lub równoległa) możliwość wystąpienia* (sesja plenarna lub równoległa)
możliwość wystąpienia w sesji plakatowej możliwość wystąpienia w sesji plakatowej
 1700 zł  1300 zł

*na zaproszenie organizatorów


Opłaty prosimy wnosić na konto:

Bank Pekao 19 1240 6292 1111 0010 9290 2458

Uniwersytet Łódzki

ul. Gabriela Narutowicza 68, 90-136 Łódź

W tytule przelewu:
SLZ2020; imię i nazwisko uczestnika, uczelnia