Przewodniczący Rady Programowej: prof. dr hab. Bogdan NOGALSKI – Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku

Wiceprzewodniczący Rady Programowej: prof. dr hab. Maria ROMANOWSKA – Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie

prof. dr hab. Ewa BOJAR – Politechnika Lubelska

prof. dr hab. Ryszard BOROWIECKI – Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

dr hab. Piotr BUŁA – Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

prof. dr hab. Szymon CYFERT – Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

prof. dr hab. Wojciech CZAKON – Uniwersytet Jagielloński

dr hab. Tomasz CZAPLA – Uniwersytet Łódzki

prof. dr hab. Janusz CZEKAJ – Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

prof. dr hab. Marek ĆWIKLICKI – Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

prof. dr hab. Wojciech DYDUCH – Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

dr hab. Katarzyna GADOMSKA-LILA - Uniwersytet Szczeciński

prof. dr hab. Lechosław GARBARSKI – Akademia Leona Koźmińskiego, Warszawa

prof. dr hab. Beata GLINKA – Uniwersytet Warszawski

dr hab. Aldona GLIŃSKA-NEWEŚ - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

prof. dr hab. Piotr JEDYNAK – Uniwersytet Jagielloński

prof. dr hab. Dariusz JEMIELNIAK – Akademia Leona Koźmińskiego, Warszawa

prof. dr hab. Jan JEŻAK – Uniwersytet Łódzki

prof. dr hab. Andrzej KALETA – Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

dr hab. Jarosław KARPACZ – Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

prof. dr hab. inż. Leszek KIEŁTYKA – Politechnika Częstochowska

prof. dr hab. Witold KIEŻUN – Akademia Leona Koźmińskiego, Warszawa

prof. dr hab. Andrzej K. KOŹMINSKI – Akademia Leona Koźmińskiego, Warszawa

prof. dr hab. Kazimierz KRZAKIEWICZ – Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

dr hab. Dominika LATUSEK-JURCZAK – Akademia Leona Koźmińskiego, Warszawa

prof. dr hab. Jan LICHTARSKI – Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

prof. dr hab. Krystyna MAZUREK-ŁOPACIŃSKA – Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

prof. dr hab. Jerzy NIEMCZYK – Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

prof. dr hab. Maria NOWICKA-SKOWRON – Politechnika Częstochowska

dr hab. inż. Celina OLSZAK - Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

dr hab. Jacek PASIECZNY - Uniwersytet Warszawski

prof. dr hab. Bogna PILARCZYK – Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

dr hab. Edyta RUDAWSKA – Uniwersytet Szczeciński

prof. dr hab. Ryszard RUTKA – Uniwersytet Gdański

prof. dr hab. Agnieszka SITKO-LUTEK – Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej, Lublin

prof. dr hab. Elżbieta SKRZYPEK – Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin

prof. dr hab. Agnieszka SOPIŃSKA – Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

dr hab. inż. Seweryn SPAŁEK - Politechnika Śląska

prof. dr hab. Jan STACHOWICZ – Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych im. Generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu

prof. dr hab. Ewa STAŃCZYK-HUGIET – Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

dr hab. Agnieszka SZPITTER – Uniwersytet Gdański

prof. dr hab. Michał TROCKI – Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

prof. dr hab. inż. Stefan TRZCIELIŃSKI – Politechnika Poznańska

dr hab. Maciej URBANIAK - Uniwersytet Łódzki

dr hab. Piotr WACHOWIAK – Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

prof. dr hab. Jan WIKTOR – Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

dr hab. Hanna WŁODARKIEWICZ-KLIMEK - Politechnika Poznańska

dr hab. Czesław ZAJĄC - Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

prof. dr hab. inż. Agnieszka ZAKRZEWSKA-BIELAWSKA – Politechnika Łódzka

dr hab. Maciej ZASTEMPOWSKI – Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń

dr hab. Bernard ZIĘBICKI - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie