INFORMACJE DOTYCZĄCE REFERATÓW ZGŁOSZONYCH DO CZASOPISMA „ORGANIZATION AND MANAGEMENT”

Referaty w języku angielskim, przesłane w ramach dodatkowych zgłoszeń na konferencję, zostaną poddane procesowi podwójnej ślepej recenzji (double blind review), a na jej podstawie zakwalifikowane do publikacji czasopiśmie "Organization and Management”. Wszystkie artykuły powinny być przygotowane zgodnie ze standardami redakcyjnymi – https://ssl-kolegia.sgh.waw.pl/pl/KZiF/czasopisma/oik/Strony/default.aspx

 

*******************************************

KONKURSU NA NAJLEPSZY REFERAT
XXI EDYCJI KONFERENCJI SZKOŁA LETNIA ZARZĄDZANIA 2020

Komitet Organizacyjny XXI ed. Konferencji Szkoła Letnia Zarządzania 2020 ogłasza Konkurs na najlepszy referat zgłoszony na konferencję.

Celem Konkursu jest pobudzenie rozwoju zainteresowania zagadnieniami nauk o zarządzaniu i jakości oraz wyróżnienie autorów referatów, które charakteryzuje wysoki poziom merytoryczny, w tym zastosowane metody badacze, duża oryginalność oraz znaczący wpływ na rozwój nauki.

Regulamin Konkursu

 

*********************************************

INFORMACJA DOTYCZĄCA REFERATÓW

Referaty w języku polskim i angielskim zgłoszone na konferencję zostaną poddane procesowi podwójnej ślepej recenzji (double blind review) a na jej podstawie zakwalifikowane do publikacji w monografiach tematycznych wydanych nakładem Oficyny Wydawniczej Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie lub Wydawnictwa Uniwersytetu Łódzkiego. Oba wydawnictwa znalazły się w wykazie wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe – poziom I.

Liczba punktów przyznawana autorom rozdziału w monografii naukowej wydanej w wydawnictwach z wykazu poziomu I to 20 pkt.

Wszystkie artykuły powinny być przygotowane zgodnie ze standardami redakcyjnymi – wymogi edytorskie dla tekstów w języku polskim oraz w języku angielskim (link do wymogów)

Ostateczne formatowanie referatów będzie wskazane w decyzji o przyjęciu tekstu.