PROGRAM KONFERENCJI SZKOŁA LETNIA ZARZĄDZANIA 2020/21

7 czerwca 2021 r. (poniedziałek)

9:30 – 10:30 Inauguracja konferencji
 • prof. uczelni dr hab. Piotr Wachowiak
 • prof. uczelni dr hab. Tomasz Czapla
 • prof. dr hab. Wojciech Dyduch
 • prof. dr hab. Bogdan Nogalski
10:30 – 10:45 Przerwa kawowa
10:45 – 12:00 Sesja plenarna pt.: Granice zarządzania
 • Prowadząca: prof. dr hab. Maria Romanowska
 • Uczestnicy: prof. dr hab. Aldona Glińska-Neweś, prof. dr hab. Andrzej Kaleta, prof. dr hab. inż. Stefan Trzcieliński, prof. dr hab. Ewa Walińska
 • Opiekun: mgr Jakub Brzeziński
12:00 – 12:15 Przerwa kawowa
12:15 – 13:30 Sesje równoległe

Sesja pt.: Innowacje i marketing we współczesnych organizacjach

 • Prowadzący: prof. uczelni dr hab. Leszek Bohdanowicz oraz dr Celina Sołek-Borowska
 • Uczestnicy:  prof. uczelni dr hab. inż. Agata Pierścieniak, prof. dr hab. Krystyna Mazurek-Łopacińska, dr inż. Dariusz Masłowski, dr Katarzyna Sanak-Kosmowska, dr Elżbieta Wąsowicz-Zaborek, dr inż. Monika Zajkowska, 
 • Opiekun: dr Albert Tomaszewski

Sesja pt.: Otoczenie, ludzie, edukacja – wyzwania współczesnego zarządzania

 • Prowadzący: prof. uczelni dr hab. Wioletta Mierzejewska oraz prof. uczelni dr hab. Ilona Świątek-Barylska
 • Uczestnicy: prof. uczelni dr hab. Piotr Buła, prof. uczelni dr hab. Marcin Geryk, prof. uczelni dr hab. Agata Sudolska, dr Alicja Kowalska, dr Michał Młody
 • Opiekun: mgr Jakub Brzeziński

Sesja pt.: Współczesne zarządzanie. Koncepcje i wyzwania

 • Prowadzący: prof. dr hab. Agnieszka Sopińska oraz dr Artur Modliński
 • Uczestnicy: prof. uczelni dr hab. inż. Marek Dudek, dr inż. Barbara Galińska, dr Jarosław Janecki, dr Julita Majczyk
 • Opiekun: dr Joanna Tabor-Błażewicz

Sesja pt.: Wybrane aspekty zarządzania procesami, projektami i ryzykiem w przedsiębiorstwach

 • Prowadzący: prof. uczelni dr hab. Mateusz Juchniewicz oraz dr Izabela Bednarska-Wnuk
 • Uczestnicy: prof. uczelni dr hab. Paweł Wyrozębski, prof. uczelni dr hab. inż. Joanna Kałkowska, dr Renata Brajer-Marczak, dr Maciej Brzozowski, dr inż. Robert Kamiński, dr Hubert Cichocki 
 • Opiekun: mgr Emilian Gwiaździński
13:30 – 14:00 Przerwa obiadowa
14:00 – 15:30 Sesja plenarna - Rada Doskonałości Naukowej
 • Prowadzący: prof. uczelni dr hab. Tomasz Czapla
 • Uczestnicy: prof. dr hab. Wojciech Czakon, prof. dr hab. Szymon Cyfert, prof. dr hab. Wojciech Dyduch
 • Opiekun: dr Albert Tomaszewski
15:30 – 15:45 Przerwa kawowa
15:45 – 17:00 Warsztaty

Warsztat pt.: Jak napisać dobrą rozprawę doktorską?

 • Prowadzący: prof. uczelni dr hab. Piotr Wachowiak
 • Opiekun: mgr Justyna Dylik

Warsztat pt.: Przygotowanie dorobku naukowego do postępowania habilitacyjnego

 • Prowadzący: prof. dr hab. Ewa Stańczyk-Hugiet
 • Opiekun: mgr Jakub Brzeziński

Warsztat pt.: Przygotowywanie recenzji w postępowaniach o nadanie stopnia doktora oraz doktora habilitowanego

 • Prowadzący: prof. dr hab. Jan W. Wiktor
 • Opiekun: mgr Emilian Gwiaździński
20:00 Event wieczorny
 • prof. uczelni dr hab. Piotr Wachowiak
 • prof. uczelni dr hab. Tomasz Czapla
 • p. Jerzy Kruk – dwukrotny medalista Mistrzostw Polski Sommelierów

8 czerwca 2021 r. (wtorek)

09:30 – 10:45 Sesje równoległe

Sesja pt.: Wyzwania społeczne i technologiczne a nowe trendy w zarządzaniu współczesnymi organizacjami

 • Prowadzący: prof. dr hab. Maciej Urbaniak oraz dr Albert Tomaszewski
 • Uczestnicy: prof. dr hab. Elżbieta Skrzypek, prof. dr hab. Jan W. Wiktor, prof. uczelni dr hab. Piotr Buła, prof. uczelni dr hab. Halina Brdulak, prof. uczelni dr hab. inż. Marek Matejun, 
 • Opiekun: dr Celina Sołek-Borowska

Sesja pt.: Zarządzanie kapitałem ludzkim – wyzwania

 • Prowadzący: prof. uczelni dr hab. Joanna Cewińska, prof. uczelni dr hab. Sławomir Winch oraz dr Anna Krejner-Nowecka
 • Uczestnicy: prof. dr hab. Aleksy Pocztowski, prof. uczelni dr hab. Elżbieta Kowalczyk, prof. uczelni dr hab. Anna Rakowska, prof. uczelni dr hab. Agnieszka Wojtczuk-Turek
 • Opiekun: mgr Emilian Gwiaździński

Sesja pt.: Zarządzanie strategiczne w dobie cyfrowej gospodarki sieciowej

 • Prowadzący: prof. dr hab. Grzegorz Urbanek oraz prof. uczelni dr hab. Sylwester Gregorczyk
 • Uczestnicy: prof. dr hab. Jerzy Niemczyk, prof. dr hab. Maria Romanowska, prof. dr hab. Michał Trocki, dr Rafał Kusa, dr inż. Paweł Królas, dr Monika Stelmaszczyk, mgr Teresa Długosz
 • Opiekun: mgr Jakub Brzeziński
10:45 – 11:00 Przerwa kawowa
11:00 – 12:00 Sesja posterowa I (autorzy są obecni przy posterach)

Wyzwania Współczesnego Zarządzania – Innowacje, Technologie i Projekty

 • prof. uczelni dr hab. Wojciech Cieśliński – Cyfrowa dojrzałość organizacji – założenia poznawcze i metodologiczne
 • prof. uczelni dr hab. Helena Dudycz oraz mgr Marcin Zalewski – Przesłanki korzystania z metodyk zwinnych do zarządzania projektami w organizacji o strukturze holakracji
 • prof. uczelni dr hab. Barbara Ocicka oraz dr Jolanta Turek – Zarządzanie ryzykiem zrównoważonego rozwoju w łańcuchach dostaw 4.0
 • prof. uczelni dr hab. Beata Skowron-Mielnik oraz dr Grzegorz Sobiecki – Zaufanie jako czynnik skuteczności projektu interimowego
 • prof. uczelni dr hab. inż. Katarzyna Tworek – IT-Business Alignment – reliability of IT in organization
 • dr Hanna Soroka-Potrzebna – Identyfikacja ryzyka w zarządzaniu projektami – praktyka a eksperci
 • mgr Jagoda Smoleń-Maciaszek – Analiza szeregów czasowych literatury o koopetycji
 • mgr Grzegorz Sowula – Teoria Rozwiązywania Innowacyjnych Zadań (TRIZ) i próby jej zastosowania w biznesie

Wyzwania Współczesnego Zarządzania – Kapitał Ludzki

 • prof. uczelni dr hab. Julita Wasilczuk – Intencje przedsiębiorcze studentów – analiza międzynarodowa w oparciu o rozszerzony model Ajzena
 • prof. dr hab. Marta Juchnowicz, dr Hanna Kinowska – Różnice generacyjne w poziomie zaangażowania oraz kryteriach oceny wynagrodzenia
 • dr Joanna Tabor-Błażewicz – Strategie kariery kobiet w branży HR
 • dr Małgorzata Budzanowska-Drzewiecka, dr Aneta Lipińska oraz dr Maciej Teczke – Dzielenie się wiedzą między studentami – wzorce, uwarunkowania i bariery
 • dr Magdalena Łużniak-Piecha – Young women in search for autonomy 
 • dr Rafał Łabędzki – Systemy motywacyjne w branży gier video
 • dr Joanna Samul – Examining spiritual well-being on virtual team outcomes
 • dr Celina Sołek-Borowska – Poza stereotypami ról– zmiana postrzegania kobiet zajmujących kierownicze stanowisko w IT
12:00 – 13:30 Warsztat pt.: Publikacja artykułu w renomowanym czasopiśmie w oparciu o badania jakościowe
 • Prowadzący: prof. uczelni dr hab. Katarzyna Czernek-Marszałek
 • Opiekun: dr Albert Tomaszewski

9 czerwca 2021 r. (środa)

09:30 – 11:00 Sesja plenarna pt.: Strategia rozwoju polskich czasopism z zakresu zarządzania
 • Prowadząca: prof. dr hab. Beata Glinka
 • Uczestnicy: prof. dr hab. Czesław Zając, prof. dr hab. Krzysztof Wach, prof. dr hab. Ewa Ziemba, dr Elżbieta Wąsowicz-Zaborek
 • Opiekun: mgr Jakub Brzeziński
11:00 – 11:15 Przerwa kawowa
11:15 – 12:15 Sesja posterowa II (autorzy są obecni przy posterach)

Wyzwania Współczesnego Zarządzania: Otoczenie i Zarządzanie Organizacją

 • prof. uczelni dr hab. inż. Agnieszka Bieńkowska, prof. uczelni dr hab. inż. Katarzyna Tworek – Stosowanie controllingu w warunkach kryzysu w organizacji
 • prof. uczelni dr hab. Emil Bukłaha, mgr Małgorzata Pojda – Wybrane koncepcje zarządzania zmianą w ujęciu VUCA – analiza krytyczna
 • prof. uczelni dr hab. Barbara Ocicka, prof. uczelni dr hab. inż. Maja Kiba-Janiak, prof. uczelni dr hab. Wioletta Mierzejewska, dr Anna Baraniecka, dr Patryk Dziurski, dr Bartłomiej Jefmański – Kapitał relacyjny a innowacyjność przedsiębiorstw
 • dr Michał Baran – Założenia modelu percepcji informacji w świetle wyzwań współczesnego zarządzania
 • dr Agnieszka Dziubińska – Typy emergencji w studiach nad zarządzaniem organizacjami
 • dr Marcin Lis – Universities – industry collaboration: The strength of strong ties
 • dr inż. Anita Proszowska – Targi gospodarcze jako narzędzie wymiany informacji – historia i perspektywy dla branży
 • mgr Magdalena Chałupczak – Zaangażowanie organizacyjne szkół wyższych we wskazanych wymiarach
 • mgr Katarzyna Rull Quesada, prof. uczelni dr hab. Izabela Kowalik – Challenges faced by SMEs in their digital transformation towards Industry 4.0
 • lic. Magdalena Lubaś – Wizerunek zewnętrzny banków spółdzielczych w Polsce
12:15 – 13:45 Warsztat pt.: Publikacja artykułu w renomowanym czasopiśmie w oparciu o badania ilościowe
 • Prowadzący: prof. dr hab. inż. Agnieszka Zakrzewska-Bielawska
 • Opiekun: mgr Justyna Dylik
13:45 – 14:00 Przerwa kawowa
14:00 – 15:00 Podsumowanie konferencji
 • prof. uczelni dr hab. Piotr Wachowiak
 • prof. uczelni dr hab. Tomasz Czapla
 • prof. dr hab. Wojciech Dyduch