PROGRAM KONFERECNJI SZKOŁA LETNIA ZARZĄDZANIA 2020/21*

7 czerwca 2021 r. (poniedziałek)

09:30 – 10:30 Inauguracja konferencji
10:30 – 10:45 Przerwa kawowa
10:45 – 12:00 Sesja plenarna
12:00 – 12:15 Przerwa kawowa
12:15 – 13:30 Sesje równoległe
13:30 – 14:00 Przerwa obiadowa
14:00 – 15:30 Wystąpienie przedstawicieli Rady Doskonałości Naukowej
15:30 – 15:45 Przerwa kawowa
15:30 – 17:00 Warsztaty równoległe

8 czerwca 2021 r. (wtorek)

09:30 – 10:45 Sesje równoległe
10:45 – 11:00 Przerwa kawowa
11:00 – 12:00 Sesja posterowa I
12:00 – 13:30 Warsztat nt. publikacji artykułu w renomowanym czasopiśmie w oparciu
o badania jakościowe
13:30 – 15:00 Konsultacje indywidualne z profesorami

9 czerwca 2021 r. (środa)

09:30 – 11:00 Debata z redaktorami czasopism z zakresu zarządzania z Polski
11:00 – 11:15 Przerwa kawowa
11:15 – 12:15 Sesja posterowa II
12:15 – 13:45 Warsztat nt. publikacji artykułu w renomowanym czasopiśmie w oparciu
o badania ilościowe
13:45 – 14:00 Przerwa kawowa
14:00 – 15:30 Podsumowanie konferencji

*Ramowy program konferencji może ulec zmianie