Contemporary organisation and management. Challenges and trends

Editors
Anna Michałkiewicz
Wioletta Mierzejewska

Reviewer
Jarosław Karpacz

ISBN 978-83-8220-333-2

Łódź University Press, Łódź 2020

Innowacje i marketing we współczesnych organizacjach. Wybrane zagadnienia

Redakcja naukowa
Leszek Bohdanowicz
Patryk Dziurski

Recenzja
Anna Adamik
Anna Wójcik-Karpacz

Redakcja językowa
Danuta Dąbrowska

ISBN 978-83-8030-380-5

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2020

Współczesne zarządzanie – koncepcje i wyzwania

Redakcja naukowa
Agnieszka Sopińska
Artur Modliński

Recenzja
Jerzy Niemczyk
Agata Pierścieniak

Redakcja językowa
Ewa Kubaczyk

ISBN 978-83-8030-375-1

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2020

Wybrane aspekty zarządzania procesami, projektami i ryzykiem w przedsiębiorstwach


Redakcja naukowa
Ewa Sońta-Drączkowska
Izabela Bednarska-Wnuk


Recenzja
Paweł Cabała
Mariusz Hofman


ISBN 978-83-8220-331-8


Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2020


Wyzwania społeczne i technologiczne a nowe trendy w zarządzaniu współczesnymi organizacjami

Redakcja naukowa
Maciej Urbaniak
Albert Tomaszewski

Recenzja
Piotr Banaszyk
Blanka Tundys

Redakcja językowa
Danuta Dąbrowska

ISBN 978-83-8030-374-4

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2020

Zarządzanie kapitałem ludzkim – wyzwania

Redakcja naukowa
Joanna Cewińska
Anna Krejner-Nowecka
Sławomir Winch

Recenzja
Wojciech Jarecki
Czesław Zając

Redakcja językowa
Danuta Dąbrowska

ISBN 978-83-8030-369-0

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2020

Zarządzanie strategiczne w dobie cyfrowej gospodarki sieciowej

Redakcja naukowa
Sylwester Gregorczyk
Grzegorz Urbanek

Recenzja
Grażyna Gierszewska

ISBN 978-83-8220-335-6

Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2020