dr hab. Leszek Bohdanowicz – przewodniczący

dr Patryk Dziurski – wiceprzewodniczący

dr hab. Joanna Cewińska – członek prezydium

dr hab. Tomasz Czapla – członek prezydium

dr hab. Piotr Wachowiak – członek prezydium

dr hab. Sylwester Gregorczyk – członek prezydium

dr Izabela Bednarska-Wnuk

dr Anna Michałkiewicz

dr Celina Sołek-Borowska

dr Joanna Tabor-Błażewicz

dr Albert Tomaszewski

dr Marta Ziółkowska

mgr Jakub Brzeziński

mgr Justyna Dylik