Kalendarium – uczestnictwo w konferencji online z możliwością publikacji referatu

Wniesienie wczesnej opłaty konferencyjnej: 31 grudnia 2020 r.

Zgłoszenie udziału w konferencji, wraz z informacją o tytule referatu w sesji plakatowej oraz abstraktem: 15 marca 2021 r.

Wniesienie opłaty konferencyjnej: 1 kwietnia 2021 r.

Termin przesłania artykułu w języku angielskim do czasopisma „Organization and Management”: do 15 kwietnia 2021 r.

Konferencja: 7-9 czerwca 2021 r.

Kalendarium – uczestnictwo w konferencji online wraz z publikacją referatu

Zgłoszenie udziału w konferencji, wraz z informacją o tytule referatu oraz abstraktem: 30 listopada 2019 r. 31 grudnia 2019 r.

Wniesienie wczesnej opłaty konferencyjnej: 31 grudnia 2019 r.

Przesłanie referatów na adres e-mail: slz_publikacje@sgh.waw.pl do 6 stycznia 2020 r.

Wniesienie opłaty konferencyjnej: 15 lutego 2020 r.

Wyniki recenzji: 1 marca 2020 r.

Naniesienie przez Autorów zmian w referatach wynikających z uwag Recenzentów: 15 marca 2020 r.

Konferencja: 19-20 października 2020 r. 7-9 czerwca 2021 r.