W związku ze zmianą terminu konferencji, która odbędzie się w dniach 7-9 czerwiec 2021 roku, istnieje możliwość rejestracji dla nowych uczestników (tylko wersja online).

Zgłoszenia przyjmujemy do 15 marca 2021 r.

Koszt uczestnictwa online w konferencji wynosi 400 zł

Opłata konferencyjna obejmuje:

– udział online w obradach

– możliwość wystąpienia w sesji plakatowej

– możliwość publikacji referatu w czasopiśmie „Organization and Management”*

Opłaty prosimy wnosić na poniżej podane konto do 01.04.2021 r.

Bank Pekao 19 1240 6292 1111 0010 9290 2458

Uniwersytet Łódzki, ul. Gabriela Narutowicza 68, 90-136 Łódź

W tytule przelewu prosimy wpisać: SLZ2020; imię i nazwisko uczestnika, uczelnia

Uczestników, którzy chcą otrzymać fakturę wystawioną w roku 2020 uprzejmie prosimy o zarejestrowanie się i dokonanie opłaty konferencyjnej do 1 grudnia 2020 r. Dziękujemy.

Komitet organizacyjny

>REJESTRACJA ZAKOŃCZONA<

* Uczestnicy mają możliwość przesłania artykułu w języku angielskim, który zostanie skierowany do czasopisma „Organization and Management”. Artykuły zostaną poddane procesowi recenzji. a po zakwalifikowaniu do druku opublikowane w czasopiśmie. Szczegółowe informacje na temat wymogów edytorskich znajdują się na stronie:

https://ssl-kolegia.sgh.waw.pl/pl/KZiF/czasopisma/oik/Strony/default.aspx

Artykuły przyjmowane są w trybie ciągłym, ale nie później niż 15 kwietnia 2021. Artykuły należy wysłać na adres: slz_publikacje@sgh.waw.pl